Avantajele sistemului

 

Învățare prin joacă

Independență și responsabilitate

Incluziune și diversitate

Colaborare și parteneriat

Mediu educațional indoor&outdoor

Fericire și excelență

Investiție în educație preșcolară pentru un copil fericit

De peste 40 de ani, țările nordice se află în topul clasamentului privind cei mai fericiți oameni din lume conform indexului OECD pentru o viață mai bună[1]. Nivelul de fericire și satisfacție a vieții se raportează la sistemul de protecție socială, nivelul de venit, sănătate, dar mai ales la cel mai bun sistem de educație din lume. Este dovedit că Sistemul Nordic de educație dezvoltă și formează copilul pentru a deveni un adult independent, responsabil, integrat social și echilibrat emoțional. Succesul educației nordice implică investiție majoră în primii ani de viață ai copilului. Fondurile alocate pentru educație preșcolară depășesc 1.5% din PIB, față de 0.7% media țărilor OECD[2]. În anul 2000, economistul James Hackman a obținut premiul Nobel pentru demonstrarea impactului investiției în educație în diferite etape ale vieții (figura 1). Pentru fiecare dolar investit în educația preșcolară există pe termen lung un câștig de 7 ori mai mare pentru copil, familie și societate[3].

[1]Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, www.oecd.org

[2] OECD Social Policy Division

[3] UNICEF

Dezvoltarea timpurie a copilului este o investiție inteligentăImplementarea modelului
EDU-CARE

Modelul Edu-Care are la bază premisa că un copil poate învăța dacă este echilibrat emoțional și dezvoltat armonios din punct de vedere fizic.  Sistemul Nordic de educație dezvoltă astfel competențe într-un mediu educațional ce răspunde nevoilor de bază ale copiilor. Cu o dieta nutritivă optimă, cu un program echilibrat de mișcare și odihnă și prin asigurarea securității fizice și afective, copiii sunt fericiți și sunt deschiși spre dezvoltare și învățare. Dimensiunea educativă vizează dezvoltarea cognitivă, socio-emoțională și fizică prin 6 arii de învățare.

Monitorizarea dezvoltării și învățării copilului

Sistemul Nordic de educație preșcolară documentează progresul copiilor, însă nu există criterii de performanță solicitate și impuse. Fiecare copil are un plan individual de educație elaborat în colaborare cu părinții, copilul și educatorii. Planul include cunoștințele și deprinderile copilului, interesele și punctele forte, zonele de îmbunătățire și nevoile de suport pentru fiecare din cele 6 arii de învățare. Obiectivele incluse în plan vizează planificarea activităților pedagogice în mod adecvat pentru a construi experiențe relevante de învățare și pentru a conduce la progresul copiilor.

Direcții de dezvoltare CEN

Competențe sociale

Identitate personală

Sănătate, corp și mișcare

Valori culturale și forme de expresie
Natură, mediu și tehnologie
Limbaj și comunicare

Perfecționarea continuă a educatorului

În Sistemul Nordic de educație preșcolară, educatorul dobândește competențe profesionale prin formare inițială la nivel de învățământ superior și formare continuă, valorificându-si calitățile personale pentru a deveni un model pentru copii. Relațiile stabilite cu copiii sunt bazate pe încredere și dialog. Educatorul creează posibilități și un context specific pentru dezvoltare astfel încât copilul să se joace și să învețe din experiențe proprii, practice, în cadrul activităților de zi cu zi. Luând în considerare perspectiva copilului, nevoile și dorințele lui, educatorul ghidează copilul spre dobândire de abilități, nu spre dependență (copilul va fi învățat să se îmbrace singur, fără ajutorul adultului, de exemplu). Educatorul reflectă asupra propriei activități și se autoevaluează permanent.